உதவிக்கு நீ வருவாயா ? (Tamil Edition)

உத்தமன் நடத்தை கெட்டவன் என்று பெற்றத் தந்தையாலேயே வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப் பட்டவன் .ஆனால் தன் அன்பு அக்காவின் திருமணம் அவள் விருப்பத்தின் படி நடக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீநிதி அந்த உத்தமனிடம் தான் உதவி கேட்டாக வேண்டும் .உதவிக்கு அவன் வருவானா ?
SKU: B09V86PHJD Category:

Description

Product details

 • ASIN

  :

  B09V86PHJD
 • Language

  :

  Tamil
 • File size

  :

  1481 KB
 • Text-to-Speech

  :

  Not enabled
 • Screen Reader

  :

  Supported
 • Enhanced typesetting

  :

  Enabled
 • Word Wise

  :

  Not Enabled
 • Print length

  :

  162 pages

Additional information

ASIN ‏ : ‎

B09V86PHJD

Language ‏ : ‎

Tamil

File size ‏ : ‎

1481 KB

Text-to-Speech ‏ : ‎

Not enabled

Screen Reader ‏ : ‎

Supported

Enhanced typesetting ‏ : ‎

Enabled

Word Wise ‏ : ‎

Not Enabled

Print length ‏ : ‎

162 pages

Best Sellers Rank:

#2 in Romance (Kindle Store)

Customer Reviews:

6 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published.